ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ

Κωδικος Εργου: Τ1ΕΔΚ-01656